Kunstproject

Kunstproject

Parallel #3

Zondag 25 maart 2017

PARALLEL is een interdisciplinair project dat Beeldende Kunst en Muziek samenbrengt. Binnen dit project werken kunststudenten, Kunstbende deelnemers en professionele kunstenaars samen met elkaar en met experts uit het werkveld. Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuwe kunstwerken als antwoord op de onderzoeksvraag hoe zij geluid aan hun beeldende praktijk kunnen toevoegen.

Lucas Kramer

Begeleidend Kunstenaar

Don Possen

MaFAD 3e jaars

Joep Hinssen

MaFAD Master Polis

Menno Prins

SintLucas Boxtel

Tekst: Marjolein van der Loo 

De deelnemers presenteren binnen een gezamenlijke performance in taal, zang en geluid verschillende episodes die refereren naar de spanningsopbouw die ze herkennen in de 10e Symfonie van Gustav Mahler.

Joep Hinssen werkt als beeldend kunstenaar en volgt de MaFAD master ‘Polis’. In zijn praktijk vertaald hij gebruiken en ordeningen uit het dagelijks leven van beeld naar geluid.

Don Possen heeft ook een interesse in de maatschappij en de bijbehorende tradities en systemen. Zijn onderzoek richt zich op structuren waarbij hij techniek inzet om gebruikelijke waarneming aan te scherpen.

Menno Prins studeert Grafische Vormgeving aan SintLucas in Boxtel waar hij binnen duidelijk geformuleerd kaders producten aflevert. Tijdens zijn deelname aan het project wil hij graag deze resultaatgerichte manier van werken loslaten.

In dialoog met Lucas Kramer en Eelke van Koot hebben zij zich door De
Schreeuw van Munch en de 10e symfonie van Mahler laten inspireren.
Hieruit hebben ze speerpunten als spanningsopbouw, moment, anticlimax,
noodkreet, stilte en ontsporen gedistilleerd. Om het werk duidelijk aan zijn
omgeving te verbinden heeft de groep ervoor gekozen tijdens de carnavalsoptocht die aan de NIEUWE NOR voorbijtrekt opnames te maken. Uiteenlopende registraties die zij verzamelden worden gebruikt in een gezamenlijke performance bestaand uit een aantal verschillende individueel ontwikkelde episodes. Vanuit de geformuleerde invalshoeken wordt het materiaal ingezet of verwerkt tot geluid, tekst of lied. De uitvoering vindt plaats in het café van het poppodium binnen een
opgebouwde kantoorsetting. Daar zullen de episodes elkaar opvolgen
en in verschillende samenstellingen binnen de groep worden uitgevoerd.
Waarbij de 10e symfonie van Mahler als mal dient door het telkens opbouwen van spanning en verwachting maar uitblijven van een hoogtepunt of betekenis. Projectassistent Hanna Zwart heeft zich door de uitgangspunten van de groep laten inspireren en een tekst geschreven over onverwachte overeenkomsten tussen het Limburgse Carnaval en ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch.

Ook een idee?

Vraag naar de mogelijkheden en bekijk hoe Mprins Creative Design je kan helpen!